Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Thanhlongviemtuoc

Đăng ký: 29-07-2019
Offline Đăng nhập: 14-05-2020 - 20:48
-----

Chủ đề của tôi gửi

Các thánh giúp e bài này

25-09-2019 - 17:59

Bài 1: Cho hình chữ nhật MNPQ, các điểm A,B,C bất kì ở miền trong hình chữ nhật

CM: $SABC \leq \frac{1}{2}SMNPQ$


Cho$$ \sqrt{x+1}+\sqrt{y+15}=\frac{x+y}{2}$$

02-09-2019 - 07:56

Mấy bài này thuộc chuyên đề B.C.S nha :

Bài 1: Cho $\sqrt{x+1}+\sqrt{y+15}=\frac{x+y}{2}$ 

Tìm GTLN,NN của P=x+y

Bài 2: Cho $x^2+y^2 \leq x+y$

Tìm GTLN của P=x+3y


Mấy thánh giải giúp e bài bđt này

25-08-2019 - 21:12

Bài 1: Cho a,b,c > 0 

CMR $(a^2+b^2)(b^2+c^2)(c^2+a^2)(\sum a)^2\geq (\sum a^2b^2)^2$

 

ai làm dc k cần gấp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Mấy thánh giải giúp e bài bđt này

21-08-2019 - 16:45

Cho $x,y\geq 1$ t/m $x+y+3=xy$

tìm max và min( nếu có) của : $P=\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}+\frac{\sqrt{y^2-1}}{y}+\frac{1}{x+y}$


Những bài BĐt thi chuyên

19-08-2019 - 15:24

Bài 1: Cho a,b,c $\epsilon [0;4];a+b+c=6$. Tìm GTLN của 

A= a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca

Bài 2: cho a,b,c không âm phân biệt. Tìm GTNN của 

P=$A=(\sum a^2)[\sum \frac{1}{(a-b)^2}]$

Bài 3: Cho a,b,c > 0 t/m $a+b+c=\sqrt{5}$ Tìm GTLN

P= $[(a^2-b^2)(b^2-c^2)(c^2-a^2)]$

Bài 4: Cho x,y,z>0 , xyz$\geq$1 và z$\leq 1$

Tìm GTNN $P=\frac{x}{1+y}+\frac{y}{1+x}+\frac{4-z^3}{3+3xy}$