Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tinhoc3211

Đăng ký: 06-08-2019
Offline Đăng nhập: 07-08-2019 - 04:56
-----

Chủ đề của tôi gửi

pascal

06-08-2019 - 06:57

MỌI NGƯỜI CHO EM HỎI BÀI NÀY Ạ

EM ĐANG CẦN GẤP

CẢM ƠN MN

Câu 1: Số bình đẳng (7 điểm)

Nhập vào 1 dãy số nguyên gồm n phần tử sau đó in ra màn hình các số bình đẳng.

Số bình đẳng là số chia hết cho tổng các số hạng trong số đó

VD:     2016 là số bình đẳng vì 2016 chia hết cho 9=2+0+1+6

2018 không là số bình đẳng vì 2018 không chia hết cho 11=2+0+1+8

Câu 2. Tình nguyện hè (8 điểm)

Trường TH&THCS Lý Tự Trọng tổ chức tình nguyện hè về các gia đình khó khăn trên địa bàn với một số đội viên tham gia. Để chia thành một số nhóm sao cho trong một nhóm độ tuổi lệch nhau là ít nhất.

Viết chương trình nhập vào số đội viên, tuổi của các đội viên; số nhóm, số người trong một nhóm.Sau đó in ra màn hình các thành viên của mỗi nhóm.

VD:

Dữ liệu vào:

Số lượng đội viên là 10; theo thứ tự tuổi: 13; 14; 14; 12; 15; 13; 15; 14; 11; 13.

Số nhóm 3; số lượng đội viên trong mỗi là: 3; 4; 3

Dữ liệu ra:    Nhóm 1: DV[5](15); DV[7](15); DV[2](14)

            Nhóm 2: DV[3](14); DV[8](14); DV[1](13); DV[6](13)

            Nhóm 3: DV[10](13); DV[4](12); DV[9](11)