Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nguyen ST

Đăng ký: 06-08-2019
Offline Đăng nhập: 06-10-2019 - 12:15
-----

Chủ đề của tôi gửi

bài thi huyện mình đấy ạ. m.n giúp mình

25-09-2019 - 20:29

1) cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn ( O ). vẽ đường kính AA' ; BB'  ; CC' . gọi M,N,Q lần lượt là trung điểm AB,AC,BC.

Chứng minh : đường thẳng A'Q ; B'N ; C'M đồng quy

2) cho góc xOy. 1 đường thẳng d thay đổi luôn cắt các tia Ox ; Oy tại M và N. biết giá trị biểu thức $\frac{1}{OM}+\frac{1}{ON}$ không thay đổi khi đường thẳng d thay đổi

CMR : đường thẳng d luôn đi qua 1 điểm cố định


BĐT

24-09-2019 - 18:36

câu 1, cho a,b,c thuộc Z và không âm.

CMR : $3\leqslant \frac{1+\sqrt{a}}{1+\sqrt{b}}+\frac{1+\sqrt{b}}{1+\sqrt{c}}+\frac{1+\sqrt{c}}{1+\sqrt{a}}\leq 3 + a + b + c$

câu 2 : cho $1\leq a\leq 2$ và $1\leq b\leq 2$

Tìm GTLN và GTNN của biểu thức : $P=\frac{(a+b)^{2}}{a^{3}+b^{3}}$

m.n help e vs . câu  nào cx đc ạ


Đường tròn

22-09-2019 - 10:43

 cho tam giác nhọn ABC ( AB < AC ) nội tiếp đường tròn tâm O. đường phân giác $\widehat{BAC}$ cắt BC tại D, cắt đường tròn ( O ) tại E. gọi M là giao điểm AB và CE. tiếp tuyến tại C của đường tròn ( O ) cắt AD tại N và tiếp tuyến tại E của đường tròn ( O ) cắt CN tại F.

a) chứng minh : tứ giác MACN nội tiếp 1 đường tròn       ( câu này e lm đc r )

b) gọi K là 1 điểm trên cạnh AC sao cho AB = AK. CM : AO vuông góc DK

c) CMR : $\frac{1}{CF}=\frac{1}{CN}+\frac{1}{CD}$


đường tròn

15-09-2019 - 15:34

cho tam giác ABC vuông tại A. dựng các đường tròn ( O ) và ( O' ) có đường kính tương ứng là AB và AC. các đường tròn này cắt nhau tại A và D. 

a) chứng minh : B,C,D thẳng hàng

b) gọi M là điểm chính giữa cung nhỏ CD ; AM cắt BC tại E và cắt đường tròn ( O ) tại N, chứng minh tam giác ABE cân  ( tại B )

c) goi I là trung điểm của MN. chứng minh $\hat{OIO'}=90^{\circ}$

mọi người giúp e câu c thôi ạ. em cảm ơn


căn thức .

06-08-2019 - 15:48

cho các số a,b thỏa mãn điều kiện : 

$(a+\sqrt{a^{2}+1})(b+\sqrt{b^{2}+1})=1$

CMR : a + b = 0