Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


darlingken

Đăng ký: 15-08-2019
Offline Đăng nhập: 04-03-2020 - 11:21
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Bất đẳng thức

13-09-2019 - 21:24

Dấu "=" ko xảy ra kìa 

đâu cần xảy ra dấu bằng đâu bạn


Trong chủ đề: Cho x,y,z là ba số thực dương thay đổi

10-09-2019 - 21:25

mình nghĩ bài này đề phải là x, y, z không âm bởi vì giá trị của P càng tiến gần đến $6\sqrt{2}$.

mình sẽ giải với bài này với điều kiện x, y, z không âm.

Ta có P$\leq 2(x+y)+2z\leq 2\sqrt{2(x^{2}+y^{2})}+2z=2\sqrt{2(9-z^{2})}+2z=2\sqrt{18-2z^{2}}+2z.$

Đặt f(z)=$2\sqrt{18-2z^{2}}+2z.$ với $z\in \left [ 0,3 \right ]$.

chứng minh f(z) đồng biến bằng đạo hàm.

P$P\leq f(z)\leq min f(z)=f(0)=6\sqrt{2}$

Dấu bằng xảy ra khi x=y=$\sqrt{4,5}$


Trong chủ đề: chứng minh tập hợp

09-09-2019 - 22:18

tập A có 2n tập con thì P(A) có 2n phần tử


Trong chủ đề: tính tổng

09-09-2019 - 22:10

Cn3


Trong chủ đề: Tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất

09-09-2019 - 21:32

$3x+\frac{1}{2x}=2,5x+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2x}\geq 2,5x+1\geq 3,5$