Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


TanTieuThu

Đăng ký: 16-08-2019
Offline Đăng nhập: 02-01-2020 - 19:10
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh đa thức

20-11-2019 - 15:13

Tồn tại hay không tồn tại một đa thức với hệ số thực khác hằng và nhận kết quả hữu hạn tại mọi giá trị vô tỉ

Chứng minh đa thức

20-11-2019 - 15:09

Tồn tại hay không tồn tại một đa thức với hệ số thực khác hằng và nhận kết quả hữu hạn tại mọi giá trị vô tỉ