Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


le thi khuyen

Đăng ký: 28-08-2019
Offline Đăng nhập: 25-10-2020 - 19:42
-----

#739005 Chọn ngẫu nhiên một số từ X, tíh sắc xuất để số đó có đúng 3 chữ số chia hết...

Gửi bởi le thi khuyen trong 27-08-2020 - 16:08

Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau được lập bỏi: 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9. Chọn ngẫu nhiên một số từ X, tính sắc xuất để số đó có đúng 3 chữ số chia hết cho 3.
Giải
Có $9.\textrm{A}_{9}^{5}=136080$
có 4 chữ số chia hết cho 3 là ${0;3;6;9}$
Tính cả chữ số đầu tiên bằng 0, thì:
+ 3 chữ số chia hết cho3 :có $\textrm{C}_{4}^{3}$ cách chọn,
 $\textrm{C}_{6}^{3}$ vị trí và $3!$ hoán vị,
+ có $\textrm{A}_{6}^{3}$ cách chọn số còn lại
=> có : $\textrm{C}_{4}^{3}$ . $\textrm{C}_{6}^{3}$ . $3!$ . $\textrm{A}_{6}^{3}$ =57600 cách chọn,( kể cả a=0)
Nếu chỉ chọn chữ số đầu tiên là 0, tương tự, thì có:
$1.\textrm{C}_{3}^{2}.\textrm{C}_{5}^{2}.2!.\textrm{A}_{6}^{3}=7200$
=> $P(A)=\frac{57600-7200}{136080}=\frac{10}{27}$
Mình ko biết làm ssai chỗ nào mà kết quả lại khác đáp án, mong mọi người giúp đỡ! Mình cảm ơn nhiều!#738888 tính số số có 5 chữ số khác nhau mà chia hết cho 9

Gửi bởi le thi khuyen trong 25-08-2020 - 15:14

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc tập S.
Tính xác suất để chọn được số chia hết cho 9.

Cho mình hỏi có cách nào tính số số có 5 chữ số khác nhau mà chia hết cho 9 không ạ? Dùng cách liệt kê thì lâu quá!Cảm ơn mọi người nhiều ạ!:(:(
#738873 Nếu một số được chọn ngẫu nhiên từ tập hợp cac số gồm 5 chữ số trong đó tổng...

Gửi bởi le thi khuyen trong 25-08-2020 - 09:49

Nếu một số được chọn ngẫu nhiên từ tập hợp cac số gồm 5 chữ số trong đó tổng các chữ số bằng 4. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 11.

Giải

Mình có chia trường hợp để tìm được 35 số có 5 chữ số tổng các chữ số bằng 4, nhưng hơi lâu, mình sử dụng " bài toán chia kẹo của Euler" mà không biết sai chỗ nào mà ra kết quả lại ko đúng, mong mọi người giúp đỡ!

* TH1: $x_{1}+x_{2}+x_{3}+x_{4}+x_{5}=4$=> có $\textrm{C}_{9}^{4}$( tính cả $x_{1}=0$

*TH2: $x_{1}=0$=>$x_{2}+x_{3}+x_{4}+x_{5}=4$=> có $\textrm{C}_{7}^{3}$

=> có $\textrm{C}_{9}^{4}$ - $\textrm{C}_{7}^{3}$ =91

Mình sai chỗ nào ạ? Mong mọi người chỉ dẫn, mình cảm ơn nhiều lắm ! :(
#738402 tổ hợp - xắc suất khó

Gửi bởi le thi khuyen trong 15-08-2020 - 10:11

Cho tập hợp A={0;1;2;3;4;5;6;7;}, từ tập A có thể lập đc bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau đôi một sao cho các số này là số lẻ và chữ số đứng ở vị trí thứ 3 chia hết cho 4?
Em làm như sau mà ko đúng đáp án, mọi người chỉ giúp em chỗ sai với!
+)Xét số thỏa mãn đề bài ( chứa cả a=0)
Có 4 cách chọn chữ số cuối cùng
có 2 cách chọn chữ số thứ 3
có 6A4 cách chọn 4 chữ số còn lại
=> có 4.2.6A4
+) Xét số thỏa mãn đề bài với chữ số đầu tiên =0, Tương tự như trên, có:
có: 4.2.1.5A3
=> số số cần tìm là: 4.2.6A4-4.2.5A3=2400
mọi người giúp em với ạ! Em cảm ơn!
#738370 Tổ hợp - Xắc suất khó

Gửi bởi le thi khuyen trong 14-08-2020 - 16:30

Tập A gồm các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số {0;1;2;3;4;5;6;7}. Lấy ngẫu nhiên một số tập A,tính sắc xuất để số lấy ra có một chữ số 1 và 3.

 Giải

Em đã tìm đc là có 17640 số.S

+)Số số chứa chữ số 1 và 3 ( tính cả a=0) là:

2.6C2.4A6

+)Số số chứa 1 và 3 ( mà 0 ở vị trí đầu tiên) là : 

2.5C2.3A5

Vậy, xắc suất cần tìm là : (2.6C2.4A6 - 2.5C2.3A5):17640=

Cho em hỏi, em ko hiểu tại sao lại là 2.6C2 2 .5C2 theo em, Vì phải có 1 và 3, nên số Số số chứa chữ số 1 và 3 ( tính cả a=0) là:1.1.4C6

 chứ ạ? Mong mọi người giả thích giùm em với ạ! Em cảm ơn!