Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


le thi khuyen

Đăng ký: 28-08-2019
Offline Đăng nhập: 25-10-2020 - 19:42
-----

Chủ đề của tôi gửi

giải pt lượng giác khó

23-10-2020 - 05:08

$\frac{\sqrt{3}-4sin(2x+\frac{\Pi }{3})+2sin4x}{sin(x-\frac{\Pi}{3} )}=6sin^{2}x -2cos^{2}x$

Mọi người giúp mình bài naỳ với, cảm ơn nhiều!


Pt Lượng giác khó

16-10-2020 - 19:09

$cos2x +2\sqrt{3}cosx(1-sinx)=6+2sinx$

$(cos2x-\sqrt{3}sin2x)+2(\sqrt{3}cos-sinx)=6$

$\frac{1}{2}(sin(\frac{\Pi }{6}-(-1))-2x)+sin(\frac{\Pi}{3}-x)-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=0 <=>cos(\frac{-\Pi }{6}-x)sin(\frac{\Pi }{3}-x)+sin(\frac{\Pi }{6}-x)=2$

sau đó phân tich nhân tử đc x=-pi/6-k2pi

Không biết còn cách nào hay hơn ko ạ? Mình thấy cách này hơi dài, mong mọi người chỉ giúp mình với! Mình cảm ơn nhiều!


Chọn ngẫu nhiên một số từ X, tíh sắc xuất để số đó có đúng 3 chữ số chia hết cho 3.

27-08-2020 - 16:08

Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau được lập bỏi: 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9. Chọn ngẫu nhiên một số từ X, tính sắc xuất để số đó có đúng 3 chữ số chia hết cho 3.
Giải
Có $9.\textrm{A}_{9}^{5}=136080$
có 4 chữ số chia hết cho 3 là ${0;3;6;9}$
Tính cả chữ số đầu tiên bằng 0, thì:
+ 3 chữ số chia hết cho3 :có $\textrm{C}_{4}^{3}$ cách chọn,
 $\textrm{C}_{6}^{3}$ vị trí và $3!$ hoán vị,
+ có $\textrm{A}_{6}^{3}$ cách chọn số còn lại
=> có : $\textrm{C}_{4}^{3}$ . $\textrm{C}_{6}^{3}$ . $3!$ . $\textrm{A}_{6}^{3}$ =57600 cách chọn,( kể cả a=0)
Nếu chỉ chọn chữ số đầu tiên là 0, tương tự, thì có:
$1.\textrm{C}_{3}^{2}.\textrm{C}_{5}^{2}.2!.\textrm{A}_{6}^{3}=7200$
=> $P(A)=\frac{57600-7200}{136080}=\frac{10}{27}$
Mình ko biết làm ssai chỗ nào mà kết quả lại khác đáp án, mong mọi người giúp đỡ! Mình cảm ơn nhiều!

tính số số có 5 chữ số khác nhau mà chia hết cho 9

25-08-2020 - 15:14

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc tập S.
Tính xác suất để chọn được số chia hết cho 9.

Cho mình hỏi có cách nào tính số số có 5 chữ số khác nhau mà chia hết cho 9 không ạ? Dùng cách liệt kê thì lâu quá!Cảm ơn mọi người nhiều ạ!:(:(


Nếu một số được chọn ngẫu nhiên từ tập hợp cac số gồm 5 chữ số trong đó tổng các chữ số...

25-08-2020 - 09:49

Nếu một số được chọn ngẫu nhiên từ tập hợp cac số gồm 5 chữ số trong đó tổng các chữ số bằng 4. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 11.

Giải

Mình có chia trường hợp để tìm được 35 số có 5 chữ số tổng các chữ số bằng 4, nhưng hơi lâu, mình sử dụng " bài toán chia kẹo của Euler" mà không biết sai chỗ nào mà ra kết quả lại ko đúng, mong mọi người giúp đỡ!

* TH1: $x_{1}+x_{2}+x_{3}+x_{4}+x_{5}=4$=> có $\textrm{C}_{9}^{4}$( tính cả $x_{1}=0$

*TH2: $x_{1}=0$=>$x_{2}+x_{3}+x_{4}+x_{5}=4$=> có $\textrm{C}_{7}^{3}$

=> có $\textrm{C}_{9}^{4}$ - $\textrm{C}_{7}^{3}$ =91

Mình sai chỗ nào ạ? Mong mọi người chỉ dẫn, mình cảm ơn nhiều lắm ! :(