Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


HpMan

Đăng ký: 01-09-2019
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 12:02
-----

Chủ đề của tôi gửi

Các bro giúp mk mấy bài này

09-10-2019 - 21:52

1,Giải phương trình nghiệm nguyên
a,x^{2} - 2y(x-y)=2(x+1)
b,x^{3}=4y^{2} + x^{2}y +y +12
2,Tìm số nguyên tố a,b sao cho b^{3} +1 chia hết cho a^{2} và a^{6} -1 chia hết cho b^{2}
3,Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3.C/m:p^{4}-1 chia hết cho 48

Các bro giúp mk mấy bài này

09-10-2019 - 21:51

1,Giải phương trình nghiệm nguyên

a,x2-2y(x-y)=2(x+1)

b,x3=4y2+x2y+y+13

2,Tìm số nguyên tố a,b sao cho b3+1 chia hết cho a2 và a6 -1 chia hết cho b2

3,Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3.C/m:p4-1 chia hết cho 48


Bất đẳng thức

09-10-2019 - 21:05

Cho a,b,c > 0 . Thỏa mãn 1/a + 1/b =2

Cmr: 1/(a^4 + b^2 +2ab^2) + 1/(a^2+b^4+2a^2b) <= 1/2

p/s:Mk gõ latex ko dc


Các bro giúp mk mấy bài này

09-10-2019 - 20:59

1,Giải phương trình nghiệm nguyên

a,x2-2y(x-y)=2(x+1)

b,x3=4y2+x2y+y+13

2,Tìm số nguyên tố a,b sao cho b3+1 chia hết cho a2 và a6 -1 chia hết cho b2

3,Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3.C/m:p4-1 chia hết cho 48

 


Các anh/chị giúp em giải bài này với !

06-10-2019 - 23:10

Cho a,b,c >0 thỏa mãn a+b+c=3.CMR:

$\frac{1}{2+a^{2}b} + \frac{1}{2+b^{2}c} + \frac{1}{2+c^{2}a} \geq 1$