Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


sakumarouta

Đăng ký: 11-09-2019
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 20:55
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm giá trị nhỏ nhất của a

11-09-2019 - 21:57

Cho a; b; c>0. a/b=c/a và a+b+c +abc=a^3

Tìm giá trị nhỏ nhất của a và khi đó b và c bằng bao nhiêu?


Tìm giá trị lớn nhất: $\sum\frac{a+2}{\sqrt{b(a...

11-09-2019 - 21:26

Cho a; b; c > 0 và a + b + c + 2 = abc

Tìm giá trị lớn nhất của: $\frac{a+2}{\sqrt{b(a^{2}+2)}}+\frac{b+2}{\sqrt{c(b^{2}+2)}}+\frac{c+2}{\sqrt{a(c^{2}+2)}}$

 


Cho a; b; c > 0 và a + b + c + 2 = abc

Tìm giá trị lớn nhất của: $\frac{a+2}{\sqrt{b(a^{2}+2)}}+\frac{b+2}{\sqrt{c(b^{2}+2)}}+\frac{c+2}{\sqrt{a(c^{2}+2)}}$


Cho a; b; c > 0 và a+b+c+2=abc

11-09-2019 - 21:22

Cho a; b; c > 0 và a + b + c + 2 = abc

Tìm giá trị lớn nhất của: $\frac{a+2}{\sqrt{b(a^{2}+2)}}+\frac{b+2}{\sqrt{c(b^{2}+2)}}+\frac{c+2}{\sqrt{a(c^{2}+2)}}$