Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


sakumarouta

Đăng ký: 11-09-2019
Offline Đăng nhập: 27-05-2020 - 20:47
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\left ( 1+a+\frac{1}{a} \right )^{3}...

25-04-2020 - 14:30

Cho hai số thực dương a;b sao cho a+b =4. Chứng minh $\left ( 1+a+\frac{1}{a} \right )^{3}+\left ( 1+b+\frac{1}{b} \right )^{3}\geq \frac{343}{4}$


Tìm GTNN của $x\sqrt{3+y}+y\sqrt{3+x}$

04-01-2020 - 10:25

Tìm GTNN của $x\sqrt{3+y}+y\sqrt{3+x}$ biết x+y=2017


Tìm GTNN và GTLN của $x\sqrt{1+y}+y\sqrt{1+x}$

04-01-2020 - 10:20

Tìm GTNN và GTLN của $x\sqrt{1+y}+y\sqrt{1+x}$ biết x+y=1


Gọi a; b; c là 3 cạnh, O là tâm và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

22-12-2019 - 13:31

Gọi a; b; c là 3 cạnh, O là tâm và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh rằng $\sqrt{4R^{2}-a^{2}}.\vec{OA}+\sqrt{4R^{2}-b^{2}}.\vec{OB}+\sqrt{4R^{2}-c^{2}}.\vec{OC}=\vec{0}$


Tìm GTNN: $\frac{ab}{a^{2}+ab+bc}+\frac...

20-12-2019 - 16:49

Tìm GTNN của $\frac{ab}{a^{2}+ab+bc}+\frac{bc}{b^{2}+ca+bc}+\frac{ac}{c^{2}+ac+ba}$