Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vutunganh

Đăng ký: 08-10-2019
Offline Đăng nhập: 15-01-2020 - 23:55
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cmr

11-12-2019 - 20:29

bài này theo mình thì dùng Cauchy ngược dấu
Dấu bằng khi x=y=z=1
Ta có: 2/x+2=2+x/x+2 - x/x+2 =< 1- x/x+1+1
=< 1 - x/3.căn3 x (cauchy 3 số)
=< 1 - căn bậc 3 x^2/3
cmtt rồi cộng vế với vế ta được
2.VT(bdt) =< 3 - căn3 x^2 +căn3 y^2+ căn3 z^2/3
=< 3- 3.căn 3(xyz)^2=2
=> Đpcm
Dấu bằng xảy ra khi x=y=z=1
*sorry bạn nha, bạn chịu khó đọc giúp mình, mình chưa mở được password của cái máy tính*


Trong chủ đề: Các bro giúp mk mấy bài này

09-10-2019 - 22:25

3.
p^4-1=(p^2-1)(p^2+1)=(p-1)(p+1)(p^2+1)
Có p>3 => p lẻ => (p-1)(p+1) chia hết cho 8 (1)
p lẻ => p^2 lẻ => p^2+1 chẵn => p^2+1 chia hết cho 2 (2).
Từ (1) và (2) => p^4-1 chia hết cho 16 (3)
p>3 => p = 3k+1 hoặc 3k+2
TH1: p=3k+1
=> p-1 chia hết cho 3
TH2: p=3k+2
=> p+1 chia hết cho 3
=> p^4-1 chia hết cho 3 (4)
Từ (3);(4) => p^4-1 chia hết cho 48 =>(đpcm)