Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vutunganh

Đăng ký: 08-10-2019
Offline Đăng nhập: 15-01-2020 - 23:55
-----

Chủ đề của tôi gửi

Phương Trình nghiệm nguyên

14-01-2020 - 22:22

Tìm cặp số nguyên dương x,y sao cho x^4+2x^3+3x^2+2x=y^2+y

Phương trình nghiệm nguyên ,,

14-01-2020 - 22:19

B1.Tìm tất cả các snd x,y thoả mãn 4y^2=3^x+1
B2. Tìm tất cả các cặp số nguyên x,y thoả mãn x^2-xy+y^2=x^2y^2-5

Phương trình nghiệm nguyên,

14-01-2020 - 20:48

Câu 1.Tìm tất cả các cặp số nguyên (x,y) sao cho (x2 + y)(x+y2)=(x+y)3

Câu 2. Tìm tất cả các cặp số nguyên ( x y, ) sao cho $\sqrt{x} + $\sqrt{y} = $\sqrt{z+2$\sqrt{2}

Câu 3. Tìm cặp số nguyên ( x y, ) sao cho x4  + 2x3 + 3x+ 2x = y2 + y


Phương Trình Nghiệm Nguyên

07-01-2020 - 21:57

B1:Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x^2y^2(x+y)+x+y=3+xy
B2:Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x^3+x^2y+2xy^3=x^2y^2+y^4
B3:Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x^3-xy-3x+2y+1=0
B4:Tìm nghiệm nguyên của phương trình 5(x^2+xy+y^2)=7(x+2y)
B5:Tìm tất cả các cặp số tự nhiên x,y thoả mãn: (x+y)(3x+2y)^2=2x+y+1

CMR....

01-01-2020 - 16:34

1.Cho m,n là các số nguyên dương phân biệt. CM (m^2+4mn+n^2)/m^3-n^3 không thể là số nguyên
2. Cho x,y là các số hữu tỷ và x^5+y^5=2x^2y^2. CM 1 - xy là bình phương của 1 số hữu tỉ