Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


N Q T

Đăng ký: 31-10-2019
Offline Đăng nhập: 09-11-2019 - 12:16
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Hỏi từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số chia hết cho 3?

04-11-2019 - 22:47

Gọi số cần tìm có dạng abcde. Xét 3 khả năng sau:

     +Nếu abcd chia hết cho 3 hay a+b+c+d chia hết cho 3 thì e phải chia hết cho 3 nên e=0 hoặc e=3

     +Nếu abcd chia cho 3 dư 1 hay a+b+c+d chia cho 3 dư 1 thì e phải chia cho 3 dư 2 nên e=2 hoặc e=5

     +Nếu abcd chia cho 3 dư 2 hay a+b+c+d chia cho 3 dư 2 thì e phải chia cho 3 dư 1 nên e=1 hoặc e=4

Với mỗi khả năng ta đều có 2 cách cho giá trị của e. Vậy số các số thoả mãn yêu cầu đề bài bằng 2 lần số các số tự

nhiên có 4 chữ số lập từ tập trên. Dễ dàng tính được là 2.5.6.6.6=2160 số.

Bạn ơi mình ghi sai đề bài rồi, sorry nha tập A chỉ từ 0-5 thôi, cách làm của bạn chanhquocnghiem đúng đấy.

cho mình hs nếu ta chọn a để xét có được ko