Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


CauVang274

Đăng ký: 02-11-2019
Offline Đăng nhập: 30-06-2020 - 18:23
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình nghiệm nguyên

05-12-2019 - 17:35

Tìm $x;y$ nguyên thỏa mãn $20x^2+22y^2+20xy-20x-44y=1998$


Chứng minh bất đẳng thức

30-11-2019 - 20:47

Cho 2 số nguyên dương $m,n$ thỏa mãn $\sqrt{3}>\frac{m}{n}$. Chứng minh rằng $\sqrt{3}>\frac{m}{n}+\frac{1}{3mn}$


Chứng minh tồn tại ít nhất một số chẵn

23-11-2019 - 21:25

Cho 6 số $a,b,c,d,e,f$ thỏa mãn $a^2+b^2+c^2+d^2+e^2=f^2$.

Chứng minh trong 6 số trên tồn tại ít nhất một số chẵn.


Chứng minh $d\le \sqrt{a+b}$

22-11-2019 - 06:25

Cho $a,b$ là các số nguyên dương sao cho $\frac{a+1}{b}+\frac{b+1}{a}$ là một số nguyên. Gọi $d$ là ước của $a$ và $b$. Chứng minh $d\le \sqrt{a+b}$.


Đa thức - Bội số

18-11-2019 - 18:39

Cho đa thức $P\left(x\right)=x^9+x^{99}$.

Chứng minh rằng $P\left(2\right)$ là bội số của $100$.