Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vannnguyen

Đăng ký: 08-12-2019
Offline Đăng nhập: 08-12-2019 - 18:51
-----

Chủ đề của tôi gửi

xác suất thống kê

08-12-2019 - 12:53

1)Trong một lô hàng có 4 sản phẩm loại 1, 7 sản phẩm loại 2 và 5 sản phẩm loại 3. Chia ngẫu nhiên 16 sản phẩm này ra làm 2 phần bằng nhau. Tính xác suất để mỗi phần đều có cả 3 loại sản phẩm.

2)Tuổi thọ một loại thiết bị điện là X (năm) có phân phối chuẩn N(25;9). Một người mua 5 thiết bị điện này, đã sử dụng 10 năm và vẫn còn hoạt động. Tính xác suất trong 5 thiết bị đó có 3 thiết bị có tuổi thọ dưới 20 năm.