Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hidro Boy

Đăng ký: 16-12-2019
Offline Đăng nhập: 16-01-2020 - 13:59
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm GTNN

19-12-2019 - 19:38

Mọi người giúp em bài này với(Toán 8)
Cho 
$x,y>0$ thỏa mãn $x+2y\geq 5$. Tìm GTNN của H=$x^2+2y^2+\frac{1}{x}+\frac{24}{y}$


Cm BĐT

16-12-2019 - 16:06

Cho a,b>0; a+b$\leq 1$

CMR: $a+b+\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\geq 9$