Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Thekingof2005

Đăng ký: 19-01-2020
Offline Đăng nhập: 13-01-2021 - 23:08
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH $ \boxed{...

10-07-2020 - 21:01

Bài 70: Tìm nghiệm dương của phương trình:  $3x^{2}-3x=\sqrt{\frac{4x+1}{12}}$


Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI BẤT ĐẲNG THỨC $\boxed{\text{THPT...

29-06-2020 - 05:59

Cho các số thực a,b,c thỏa mãn $0\leq a,b,c\leq 1$. Tìm max

P=(a-b)(b-c)(c-a)


Trong chủ đề: Topic BẤT ĐẲNG THỨC ôn thi vào lớp 10 THPT 2017 - 2018

28-06-2020 - 23:07

Cho các số thực a,b,c thỏa mãn $0\leq a,b,c\leq 1$. Tìm max

P=(a-b)(b-c)(c-a)


Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI BẤT ĐẲNG THỨC $\boxed{\text{THPT...

07-05-2020 - 21:44

$\boxed{\text{Bài 289}}$ Cho $x,y,z>0$. Tìm Max

$$A= yz/(y^2+yz+zx)  + zx/(z^2+zx+xy)  + xy/(x^2+xy+yz)$$


Trong chủ đề: Tìm số có ba chữ số

25-04-2020 - 22:47

có lẽ là x=5

            y=1

            z=2

xét từng trường hợp (tầm vài cái)

Giải đầy đủ đi bạn!