Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


LTQ

Đăng ký: 02-02-2020
Offline Đăng nhập: 05-04-2020 - 17:57
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Topic tổng hợp các bài toán về phương trình nghiệm nguyên.

21-03-2020 - 21:38

Tìm nghiệm nguyên của pt x2-2xy+4y2=x2y2    (1)

Giải:

pt(1)<=>x2-4xy+4y2=(x2y2-2xy+1)-1

<=>(x-2y)2=(xy-1)2-1

<=>(xy+x-2y-1)(xy-x+2y-1)=1=1.1=-1(-1)

Xét các trường hợp trên là ra.


Trong chủ đề: Topic phương trình, hệ phương trình vô tỉ

04-02-2020 - 18:27

Ghpt:

x1+x2x3x4...xn=1;

x1x2x3x4...xn=1;

(x1+x2+x3+...+xn)n=342546536356;

(x1,x2,x3,...,xn la cac an so).


Trong chủ đề: Topic phương trình, hệ phương trình vô tỉ

04-02-2020 - 17:45

Gpt:

sqrt(x)+sqrt(x+1)+sqrt(x+4)+sqrt(x+9)+...+sqrt(x+4080400)=2041210.


Trong chủ đề: Tìm x nguyên để $\frac{4(\sqrt{x}+1)}...

03-02-2020 - 22:29

:)


Trong chủ đề: Bài toán 2

03-02-2020 - 18:58

HI