Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


LTQ

Đăng ký: 02-02-2020
Offline Đăng nhập: 05-04-2020 - 17:57
-----

#732110 Topic tổng hợp các bài toán về phương trình nghiệm nguyên.

Gửi bởi LTQ trong 21-03-2020 - 21:38

Tìm nghiệm nguyên của pt x2-2xy+4y2=x2y2    (1)

Giải:

pt(1)<=>x2-4xy+4y2=(x2y2-2xy+1)-1

<=>(x-2y)2=(xy-1)2-1

<=>(xy+x-2y-1)(xy-x+2y-1)=1=1.1=-1(-1)

Xét các trường hợp trên là ra.
#729544 Tìm x nguyên để $\frac{4(\sqrt{x}+1)}...

Gửi bởi LTQ trong 02-02-2020 - 21:54

Hi!