Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


baoson07092005

Đăng ký: 09-02-2020
Offline Đăng nhập: 03-10-2020 - 21:11
-----

#736600 Chứng minh $3$ điểm $H, O ,N$ thẳng hàng

Gửi bởi baoson07092005 trong 27-06-2020 - 20:45

 

 

Cho $BC$ là dây cung của đường tròn $(O;R)$ và $BC = R$. Gọi $A$ là một điểm trên cung lớn $BC$ sao cho $AC$ không là đường kính ($A$ không trùng với $B, C$). Trên dây cung $AC$ lấy các điểm $M, N$ sao cho $AC = 2AN = \dfrac{3} {2} AM$. Kẻ $MH$ vuông góc với $AB$ ($H$ thuộc $AB$). Chứng minh rằng 3 điểm $H, O, N$ thẳng hàng.
#736562 Tìm GTLN : $P= \dfrac{x} {3x+yz} + \dfrac...

Gửi bởi baoson07092005 trong 26-06-2020 - 18:19

Cho $x, y, z >0$ thỏa mãn $x+y+z=3$
Tìm Max $P= \dfrac{x} {3x+yz} + \dfrac{y} {3y+xz} + \dfrac{z} {3z+xy} $


#736224 Giải phương trình: $\sqrt{a- \sqrt{a- \sqrt{a-x} }} =x...

Gửi bởi baoson07092005 trong 15-06-2020 - 21:01

Giải phương trình :
$\sqrt{a- \sqrt{a- \sqrt{a-x} }} =x $


#736037 $x(x^2-2) + \dfrac{1} {(x-1) ^2} =1$

Gửi bởi baoson07092005 trong 09-06-2020 - 15:27

Giải phương trình :
$x(x^2-2) + \dfrac{1} {(x-1) ^2} =1$


#735787 Tìm Max $\dfrac{1} {x+y+1} +\dfrac{1...

Gửi bởi baoson07092005 trong 01-06-2020 - 20:34

Cho $x, y, z$ là 3 số thực dương thỏa mãn $xyz=1$
Tìm Max $\dfrac{1} {x+y+1} +\dfrac{1} {y+z+1}+\dfrac{1} {z+x+1} $


#735709 Tính số đo

Gửi bởi baoson07092005 trong 30-05-2020 - 20:59

Kk


#735562 Chứng minh $ a=c$ và $ b=d $

Gửi bởi baoson07092005 trong 25-05-2020 - 15:19

Cho $ 4 $ số tự nhiên $a, b, c, d$ thỏa mãn $(a+b) ^2+a=(c+d) ^2+c$