Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


baoson07092005

Đăng ký: 09-02-2020
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 20:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm Max $\dfrac{1} {x+y+1} +\dfrac{1}...

01-06-2020 - 20:34

Cho $x, y, z$ là 3 số thực dương thỏa mãn $xyz=1$
Tìm Max $\dfrac{1} {x+y+1} +\dfrac{1} {y+z+1}+\dfrac{1} {z+x+1} $

Tính số đo

30-05-2020 - 20:59

Kk

Chứng minh $ a=c$ và $ b=d $

25-05-2020 - 15:19

Cho $ 4 $ số tự nhiên $a, b, c, d$ thỏa mãn $(a+b) ^2+a=(c+d) ^2+c$

Chứng minh $(a+b+c+d) - (a+c)(b+d) \geq 1 $

16-05-2020 - 16:06

Cho $a, b, c, d$ biết $0<a, b, c, d<1 $
và $abcd = (1-a) (1-b) (1-c) (1-d)$
Chứng minh $(a+b+c+d) - (a+c)(b+d) \geq 1 $

Tìm m, n thuộc N sao cho :

30-04-2020 - 20:15

Tìm m, n thuộc N sao cho :
$(5+3 \sqrt{2} ) ^m=(3+5 \sqrt{2} ) ^n$