Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


baoson07092005

Đăng ký: 09-02-2020
Offline Đăng nhập: 03-10-2020 - 21:11
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh $3$ điểm $H, O ,N$ thẳng hàng

27-06-2020 - 20:45

 

 

Cho $BC$ là dây cung của đường tròn $(O;R)$ và $BC = R$. Gọi $A$ là một điểm trên cung lớn $BC$ sao cho $AC$ không là đường kính ($A$ không trùng với $B, C$). Trên dây cung $AC$ lấy các điểm $M, N$ sao cho $AC = 2AN = \dfrac{3} {2} AM$. Kẻ $MH$ vuông góc với $AB$ ($H$ thuộc $AB$). Chứng minh rằng 3 điểm $H, O, N$ thẳng hàng.


Tìm GTLN : $P= \dfrac{x} {3x+yz} + \dfrac{y...

26-06-2020 - 18:19

Cho $x, y, z >0$ thỏa mãn $x+y+z=3$
Tìm Max $P= \dfrac{x} {3x+yz} + \dfrac{y} {3y+xz} + \dfrac{z} {3z+xy} $

Giải phương trình: $\sqrt{a- \sqrt{a- \sqrt{a-x} }} =x $

15-06-2020 - 21:01

Giải phương trình :
$\sqrt{a- \sqrt{a- \sqrt{a-x} }} =x $

$x(x^2-2) + \dfrac{1} {(x-1) ^2} =1$

09-06-2020 - 15:27

Giải phương trình :
$x(x^2-2) + \dfrac{1} {(x-1) ^2} =1$

Tìm Max $\dfrac{1} {x+y+1} +\dfrac{1}...

01-06-2020 - 20:34

Cho $x, y, z$ là 3 số thực dương thỏa mãn $xyz=1$
Tìm Max $\dfrac{1} {x+y+1} +\dfrac{1} {y+z+1}+\dfrac{1} {z+x+1} $