Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Denji123

Đăng ký: 10-02-2020
Offline Đăng nhập: 14-03-2020 - 21:33
-----

Chủ đề của tôi gửi

chứng minh bđt sai

25-02-2020 - 09:35

Cho a,b,c,d >0. CMR trong các bất đẳng thức sau có một bất đẳng thức sai

         c+d>a+b

         ab+cd>(a+b)(c+d)

         ab(c+d)>cd(a+b)


Tìm số nguyên tố

15-02-2020 - 09:18

Tìm số nguyên tố p để (p+1)(p2+1) là số chính phương.


Cực Trị

14-02-2020 - 19:50

Cho x,y>0 và x+y $\geq$ 4. Tìm GTNN của A=$\frac{2}{x^{2}+y^{2}}+\frac{35}{xy}+2xy$


Hình lớp 8

14-02-2020 - 14:35

  1. Cho hình bình hành ABCD có I,E lần lượt là trung điểm BC,AD. Qua điểm M tùy ý trên AB kẻ MI cắt AC tại K. KE cắt CD tại N. CMR MN=AD.
  2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ các hình vuông AXYZ, MNPQ với X,M thuộc AB; Y,P,Q thuộc BC; Z,N thuộc AC. CMR MN < AX.
  3. Cho tam giác ABC có P chuyển động trên BC. Đường thẳng qua B vuông góc với BC cắt đường thẳng qua P vuông góc với AB tại E. Đường thẳng qua C vuông góc với BC cắt đường thẳng qua P vuông góc với AC tại F. CMR EF đi qua điểm cố định.
  4. Cho tam giác ABC . M là điểm nằm trong tam giác . Các tia AM,BM,CM cắt BC, CA,AB tại N,P,Q. Qua M kẻ đường song song với BC cắt NP , NQ tại E và F. CM   ME=MF.


Tính

13-02-2020 - 15:35

Cho a,b,c khác 0 thỏa mãn a+b+c=0 và  ​​$\frac{1+a}{a}+\frac{1+b}{c}+\frac{1+c}{c}=6$ 

Tính M=$(1+\frac{2}{a})^{2}+(1+\frac{2}{b})^{2}+(1+\frac{2}{c})^{2}$