Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hung126612

Đăng ký: 18-02-2020
Offline Đăng nhập: 20-02-2020 - 11:50
-----

Chủ đề của tôi gửi

giới hạn

18-02-2020 - 14:25

mọi người cho mình hỏi câu này vs

 cho u1=2011;

un+1=un+ $\frac{1}{u_{n}^{2}}$

tìm số hạng tổng quát của un và lim  $\frac{u_{n}^{3}}{n}$


giới hạn

18-02-2020 - 14:16

cho mình hỏi câu này vs

cho u1=1 ; un+1=un+1/(n+1);

tìm số hạng tổng quát và lim un