Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


cumam

Đăng ký: 07-01-2007
Offline Đăng nhập: 30-07-2012 - 23:00
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tim Min

24-08-2009 - 22:32

Anh em nhào vô chiến đấu giúp hộ mình Bài này nhé:
Cho các số thực $ a, b, c $ thỏa mãn

$ a $ ;) $ b $ ;) $ c $ và $ \dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=a+b+c $.

Tìm Min: $P = a^3b^2c.$

@cumam:Tạm thời anh khóa chủ đề này lại ,đợi bao giờ hết hạn gửi bài trên THTT mở lại sau nhé :D

Tính tích phân trong SKG!

28-10-2007 - 15:48

Đây là một bài trong SGK, nhìn tưởng dễ nhưng mình tính mãi không ra, Mời các bạn cùng chiến đấu:

$ \int \limits_{ \dfrac{1}{2} }^{2} {(2+x- \dfrac{1}{x} ) e^{x+ \dfrac{1}{x} } dx}$

Đường thẳng đi qua điểm cố định

26-05-2007 - 10:55

Cho đường tròn tâm $O$ đường kính $MN$ cố định, $A$ là một điểm cố định trên đoạn $MN$, $d$ là tiếp tuyến với đường tròn $(O)$ tại $N$. Một đường tròn thay đổi đi qua $A$, có tâm $I$trên $d$ cắt đường tròn $(O)$ tại hai điểm $E, F$ và cắt $d$ tại $B, C$. $MB, MC$ cắt $(O)$ tại $P, Q$ tương ứng. Chứng minh rằng các đường thẳng $EF$ và $PQ$ luôn đi qua điểm cố định?

Apply transforms [tex]:pmb{T = 3F + F^{-1}}[/tex] to solving Partial differential equa...

05-03-2007 - 23:38

This article has been posted in the Old-Analytic Forum in Vietnammese, I post the article which in English in this forum in order to discuss it.
I have some unslove problems with the problem 0.1 to 0.5, please counsel me!

Ứng dụng phép biến đổi Fourier mở rộng giải PTĐHR

05-03-2007 - 19:35

Ứng dụng phép biến đổi Fourier mở rộng giải PTĐHR

Mình đánh Tex nhưng nhiều công thức không hiện nên mình gửi kèm File, các bạn đọc và góp ý, trao đổi nhé!