Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


KidChamHoc

Đăng ký: 28-02-2020
Online Đăng nhập: Hôm nay, 21:12
****-

Chủ đề của tôi gửi

ĐỀ THI HSG TOÁN 9 TỈNH HÀ NAM

Hôm nay, 19:36

Source:Vndoc.com

ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN CHUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC 2019-2020

01-06-2020 - 20:03

ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN CHUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC 2019-2020

Cho đường tròn (O).Từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ đường thẳng AO cắt đtr tại B và C...

01-06-2020 - 19:34

Cho đường tròn (O).Từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ đường thẳng AO cắt đtr tại B và C (B nằm giữa A và C) và kẻ một cát tuyến bất kì cắt đtr tại D và E theo thứ tự đó.Kẻ đt vuông góc với AB tại A ,F là giao điểm của CE với đường thẳng ấy.Các tiếp ruyến tại D và E cắt đường thẳng AF lần lượt tại M,N
--CMR: $AM = $AN

$\left\{\begin{matrix} x^2y^2+4=2y^2 \\ (xy+2)(y-x)=x^3y^...

28-05-2020 - 20:05

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} x^2y^2+4=2y^2 \\ (xy+2)(y-x)=x^3y^3 \end{matrix} \right.$

 

*@KidChamHoc: Đã chỉnh sửa LATEX hộ bạn


Cho 3 số $a,b,c$ dương và thoả mãn a+b+c=1

25-05-2020 - 20:58

$\dfrac{ \sqrt{3a} + 2\sqrt{bc} }{1 + \sqrt{bc} + 3\sqrt{a+bc} }$ + $\dfrac{ \sqrt{3b} + 2\sqrt{ac} }{1 + \sqrt{ac} + 3\sqrt{b+ac} }$ +$\dfrac{ \sqrt{3c} + 2\sqrt{ab} }{1 + \sqrt{ab} + 3\sqrt{c+ab} }$