Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MiTiBAM

Đăng ký: 06-03-2020
Offline Đăng nhập: 30-06-2020 - 21:15
-----

Chủ đề của tôi gửi

C/m EF bằng nửa chu vi hình vuông nội tiếp (O;R).

30-06-2020 - 17:11

Cho đường tròn (O;R). Trên đường tròn lần lượt đặt các điểm A, B, C, D sao cho AB=BC=CD=R. Đường tròn (A;AC) và đường tròn (D;DB) cắt nhau lần lượt tại E, F. Chứng minh độ dài đoạn EF bằng nửa chu vi hình vuông nội tiếp đường tròn (O;R)