Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kieuoanh1510

Đăng ký: 03-04-2020
Offline Đăng nhập: 05-04-2020 - 16:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

cho hình vuông ABCD.M,N là 2 điểm thay đổi trên BC,CD...

03-04-2020 - 09:23

Cho một hình vuông ABCD, điểm M thay đổi trên cạnh BC (M khác với B). điểm N thay đổi trên CD bên (N khác với D) sao cho góc MAN = góc MAB + góc NAD, đường chéo BD cắt AN, AM tại P và Q tương ứng
Chứng minh
a.5 điểm P, Q, N, C thuộc cùng một đường tròn
b. Đường thẳng MN luôn tiếp xúc với một số vòng tròn cố định khi M, N thay đổi
c. Chỉ số của diện tích tam giác APQ và diện tích tứ giác PQMN không đổi khi M, N thay đổi