Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tuongtac20

Đăng ký: 04-04-2020
Offline Đăng nhập: 21-09-2020 - 21:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

$(3cos2x+1+2sinx)^2=3(sin2x+2cosx)^2$

16-09-2020 - 15:39

$(3cos2x+1+2sinx)^2=3(sin2x+2cosx)^2$


Tim UCLN cua $(5^n+7^n;5^m+7^m)$ khi (m;n)=1

16-09-2020 - 15:23

Tim UCLN cua $(5^n+7^n;5^m+7^m)$ khi (m;n)=1


Tìm $x;y;z\in \mathbb{Z}$ thỏa mãn $x+y+z=xyz$.

15-09-2020 - 18:32

Tìm $x;y;z\in \mathbb{Z}$ thỏa mãn $x+y+z=xyz$.


HsG 12Hà Giang 2020

16-08-2020 - 20:45

Anh em giải trí

bài hình thi 1 tiết INTERNET (c,d khó )

04-04-2020 - 15:09

Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB.Tiếp tuyến tại C trên nửa đường tròn cắt hai tiếp tuyến Ax,By của nửa đường tròn lần lượt tại D,P(C Khác A,B)

a.Chứng minh tam giác DOP vuông

b.Gọi E là giao điểm của BP và AC.chứng minh BP=PE.

c.Chứng minh BD vuông góc OE.

d.Gọi F là giao điểm của BD với nửa đường tròn (O;R) .Chứng minh EF là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O;R)