Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Quang2k4

Đăng ký: 06-04-2020
Offline Đăng nhập: 12-04-2020 - 21:10
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S= $\frac{3}{...

06-04-2020 - 08:46

 Cho abc , , là độ dài ba cạnh một tam giác. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
P=(4a/(b+c-a))+(9b/(a+c-b))+(16c/(a+b-c))

nếu các bác rảnh vào file coi hộ em cũng đc ạ