Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


le_duc

Đăng ký: 12-01-2007
Offline Đăng nhập: 27-07-2008 - 21:55
-----

Chủ đề của tôi gửi

bài thầy em cho

24-09-2007 - 21:35

bài 1 :tính cos$\dfrac{\pi}{2^n}$
bai2 : chứng minh rằng $sin^n \alpha +cos^n \alpha $có thể phân tích ra là một đa thức của $sin \alpha + cos \alpha $

hay ah` nha ^^

24-09-2007 - 21:33

tìm số thực dương $k$ nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện sau với mọi số thực $a,b,c,d$ kác nhau cho trước lớn hơn hoặc bằng $k$ tồn tại một hoán vị $p,q r,s$ của$ a.b,c,d$ sao cho phương trình $(x^2+px+q)(x^2+rx+s)=0$ có 4 nghiệm thực khác nhau

làm ơn giúp em

29-03-2007 - 18:52

Chứng minh rằng tâm đường tròn nội tiếp tam giác nằm trong tam giác tạo bởi 3 đường trung bình đã cho

giải hệ pt

28-02-2007 - 12:16

giải hệ phương trình
$ \left\{\begin{array}{l}xy^2-2y+3x^2=0\\y^2+x^2y+2x=0\end{array}\right. $

tìm nghiêm nguyên của phương trình

28-02-2007 - 12:06

tìm nghiêm nguyên của phương trình
$x^2y^2-4(x+y)=z^2$