Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


anhlekieu1210

Đăng ký: 22-04-2020
Offline Đăng nhập: 28-04-2020 - 00:29
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giúp e gải bài này với ạ ...

23-04-2020 - 00:01

1 lô hàng có 50 sản phẩm , trong đó có 7 phế phẩm . Lấy ngẫu nhiên lần lượt 3 lần , lần 1 lấy 1 sản phẩm , lần 2 lấy 2 sản phẩm , lần 3 lấy 3 sản phẩm và không hoàn lại . Tính xác suất để được 6 phê phẩm .