Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hienprogamin

Đăng ký: 11-05-2020
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 06:21
-----

#736800 [TOPIC] ÔN THI HÌNH HỌC $\boxed{\text{THPT CHUYÊN VÀ...

Gửi bởi hienprogamin trong 02-07-2020 - 22:56

Bài 220 : Cho tam giác ABC nội tiếp đường (O) .Trên BC lấy điểm D và E sao cho BD+CE =$\frac{BC}{2}$ .Dựng lần lượt các đường thẳng vuông góc với BC tại D và E cắt cạnh AB và AC tại I và K .Chứng minh rằng A;O;K;I cùng thuộc một đường tròn
#736609 [TOPIC] ÔN THI HÌNH HỌC $\boxed{\text{THPT CHUYÊN VÀ...

Gửi bởi hienprogamin trong 27-06-2020 - 23:47

Bài 218: Cho tam giác ABC .Một đường tròn (O) qua B,C cắt AB, AC tại E,F .Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và AEF cắt nhau tại S . Chứng minh rằng ASO là tam giác vuông 
#736608 [TOPIC] ÔN THI PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH $ \boxed{\t...

Gửi bởi hienprogamin trong 27-06-2020 - 23:42

Giải hệ phương trình sau :
Bài 68 : $\left\{\begin{matrix} 1+xy+\sqrt{xy}=x & \\ \frac{1}{x\sqrt{x}}+y\sqrt{y}=\frac{1}{\sqrt{x}}+3\sqrt{y} & \end{matrix}\right.$
Bài 69: $\left\{\begin{matrix} \sqrt{3+2x^2y-x^4y^2}+x^4(1-2x^2)=y^2 & \\ 1+\sqrt{1+(x-y)^2}=x^3(x^3-x+2y)& \end{matrix}\right.$
#736257 [TOPIC] ÔN THI BẤT ĐẲNG THỨC $\boxed{\text{THPT CHUY...

Gửi bởi hienprogamin trong 17-06-2020 - 01:45

Bài ...: Cho a,b,c là các số thực thỏa mãn a+b+c=0 . CMR
$\sum \frac{a-1}{a^2+8}\geq \frac{-3}{8}$
#736125 [TOPIC] ÔN THI BẤT ĐẲNG THỨC $\boxed{\text{THPT CHUY...

Gửi bởi hienprogamin trong 12-06-2020 - 23:04

Bài 354 : Cho a,b,c$> 0$ thỏa $21ab+2bc+8ca\leq 12$ 
Tìm MIN của P= $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{3}{c}$
( bạn nào giải được bài này nhớ ghi  cách đánh giá điểm rơi giúp mình nha  :D )
#735940 [TOPIC] ÔN THI HÌNH HỌC $\boxed{\text{THPT CHUYÊN VÀ...

Gửi bởi hienprogamin trong 05-06-2020 - 21:44

Bài 205: 101847019_716125365883139_33571893361340
#735757 [TOPIC] ÔN THI BẤT ĐẲNG THỨC $\boxed{\text{THPT CHUY...

Gửi bởi hienprogamin trong 01-06-2020 - 01:16

Bài 333 : Cho a,b,c là các số dương .CMR $\frac{2(a^2+b^2+c^2)}{(a+b+c)^2}+\frac{abc}{a^2b+b^2c+c^2a}\geq 1$
Bài 334 : Cho x;y;z là các số dương thõa xyz=1 .Tìm Min A =$\sum \frac{x^2(y+z)}{y\sqrt{y}+2z\sqrt{z}}$
Bài 335 : Cho x;y;z là các số dương thõa $x^2+y^2+z^2=3$. CMR $\frac{xy}{z}+\frac{yz}{x}+\frac{xz}{y}\geq 3$
Bài 336 : Cho a;b;c là các số dương .CMR $\sum \frac{a}{\sqrt{(a+b)(a+c)}}\leq \frac{3}{2}$
#735756 [TOPIC] ÔN THI HÌNH HỌC $\boxed{\text{THPT CHUYÊN VÀ...

Gửi bởi hienprogamin trong 01-06-2020 - 01:02

Bài 189: Cho đường tròn (O) .S là điểm nằm ngoài (O) , vẽ hai tiếp tuyến ST ,ST' .Vẽ cát tuyến SAB ( A nằm giữa S và B). Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với OT cắt TT' tại C và cắt TB tạ D .CMR :AC=CD
Bài 190 : Lấy điểm M ở ngoài hình bình hành ABCD sao cho (góc A < 90 độ) $\widehat{MAB}=\widehat{MCD}$ với đỉnh A và C nằm khác phía đối với đường thẳng MB .CM $\widehat{AMB}=\widehat{DMC}$
Bài 191 :Cho tam giác ABC không cân có phân giác AD ,trung tuyến AM .Giả sử đường tròn ngoại tiếp tam giác AMD cắt cạnh AB và AC theo thứ tự tại F và E .Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của đoạn BE và CF . CMR IJ vuông góc với AD


#735609 [TOPIC] ÔN THI HÌNH HỌC $\boxed{\text{THPT CHUYÊN VÀ...

Gửi bởi hienprogamin trong 26-05-2020 - 23:34

Bài 183: Cho tam giác ABC có AD là đường cao . Trên cạnh AD lấy điểm H và gọi E , F là giao điểm của BH với AC , CH với AB . Đường thẳng qua H song song với BC cắt DE , DF theo thứ tự tại P , Q. Gọi I là giao điểm của BP với CQ . Chứng minh rằng nếu AH đi qua điểm I thì tam giác ABC cân .


#735251 Cho tam giác ABC có D,E,F theo thứ tự là chân đường phân giác kẻ từ đỉnh A,B,C

Gửi bởi hienprogamin trong 17-05-2020 - 23:27

cho tam giác ABC có D,E,F theo thứ tự là chân đường phân giác kẻ từ đỉnh A,B,C . Chứng minh rằng $\widehat{BAC}$=120 độ khi và chỉ khi  $\widehat{EDF}$= 90 độ ( có nghĩa là chứng minh hai chiều các bạn nhé  :D )
#735250 [TOPIC] ÔN THI HÌNH HỌC $\boxed{\text{THPT CHUYÊN VÀ...

Gửi bởi hienprogamin trong 17-05-2020 - 23:25

Bài 172: Cho tam giác ABC có D,E,F theo thứ tự là chân đường phân giác kẻ từ đỉnh A,B,C . Chứng minh rằng $\widehat{BAC}$=120 độ khi và chỉ khi $\widehat{EDF}$ = 90 độ ( có nghĩa là chứng minh hai chiều các bạn nhé :D )