Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Sakaido

Đăng ký: 16-05-2020
Offline Đăng nhập: 22-08-2020 - 11:15
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI BẤT ĐẲNG THỨC $\boxed{\text{THPT...

08-07-2020 - 10:10

 ta có $a+b+c\geq \sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}$

lại có ${\color{red}\frac{1}{2}\left ( a^3 +b^3+1+1+1+1 \right )\geq 3\sqrt{ab}}$

$\Rightarrow a^3+b^3+c^3\geq 3(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca} ) -6\geq \sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca} + 6\sqrt[6]{a^{4}b^{4}c^{4}}-6=\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca} \Rightarrow a^3+b^3+c^3+a+b+c\geq 2 (\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca})$

bất đẳng thức này có tên không senpoi  :ukliam2:


Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI BẤT ĐẲNG THỨC $\boxed{\text{THPT...

02-07-2020 - 12:29

a,b,c dương k bạn

vâng quên mất  :wacko:


Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI BẤT ĐẲNG THỨC $\boxed{\text{THPT...

01-07-2020 - 23:15

Bài .. j đó sao k ai đánh số bài hết z =((

Cho a,b,c dương; $abc=1$

Chứng minh $a^3+b^3+c^3+a+b+c\geq 2 (\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca})$


Trong chủ đề: [TOPIC] HÌNH HỌC LỚP 7,8

22-05-2020 - 19:20

Bài 34 : Chứng minh một tứ giác lồi có hai đường chéo và 2 góc đáy bằng nhau là hình thang cân

Tớ chỉ có cách này thôi.

Cm $\Delta ADC=\Delta BDC (gcg) $

$\Delta ABD=\Delta BAC (gcg)$

$\widehat{DAB}=\widehat{CBA}$

$\widehat{DAB}+\widehat{ADC}=\widehat{CBA}+\widehat{BCD}=\frac{360^0}{2}$

$\Rightarrow$ tứ giác ABCD là hình thang mà $\widehat{ADC}=\widehat{BCD}$

$\Rightarrow$ tứ giác ABCD là hình thang cân