Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Chinh Minh

Đăng ký: 17-05-2020
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 12:53
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh rằng: ​$\frac{xz}{y^2+yz}+\...

Hôm nay, 12:26

Dùng giả thiết í
Cái đó biến đổi hoy
Bí quá thì có thể qui đồng

Trong chủ đề: Giả sử x,y,z > 0 thay đổi và thỏa mãn $xy^{2}z^{2...

Hôm qua, 21:51

Đổi biến time
Chia $z^{2}$ ở gt
Sau đó đổi biến phù hợp

Trong chủ đề: Chứng minh rằng: ​$\frac{xz}{y^2+yz}+\...

Hôm qua, 21:31

Sau khi đổi biến thì dùng cauchy schawar
Sr vì sự lộn xộn này

Trong chủ đề: Chứng minh rằng: ​$\frac{xz}{y^2+yz}+\...

Hôm qua, 21:28

Đây là đề Thanh Hóa năm ..
Cách làm: Để í là tử mẫu mỗi phân thức đồng bậc nên chia cả tử mẫu ps 1 cho yz ps 2 cho yz ps 3 cho z
Đổi biến

Trong chủ đề: Cho $xyz=x+y+z$ Tìm Min $\sum \frac{1...

17-01-2021 - 22:15

Từ GT ta có $\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{xz}=1$

Đặt $(a,b,c)=(\frac{1}{x},\frac{1}{y},\frac{1}{z})$

$ab+bc+ac=1$

$\sum \frac{1}{x^{2}+1}=\sum \frac{a^{2}}{a^{2}+1}\geq \frac{(a+b+c)^{2}}{(a+b+c)^{2}+1}$$\geq \frac{3(a+b+c)^{2}}{4(a+b+c)^{2}}=\frac{3}{4}$