Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nhvn

Đăng ký: 17-05-2020
Offline Đăng nhập: 21-05-2020 - 22:42
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm Min, Max (nếu có) của các tích sau:

17-05-2020 - 22:49

Tìm Min, Max (nếu có), trong trường hợp tam giác ABC nhọn và tam giác ABC bất kì, của các biểu thức sau:
$P=tanA.tanB.tanC$

​$Q=cosA.cosB.cosC$

​$S=sinA.sinB.sinC$