Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


caotiendat2006

Đăng ký: 26-05-2020
Offline Đăng nhập: 05-10-2020 - 12:35
*****

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{y}{x+y}+\frac{2y^2}{x^2+y^2...

04-10-2020 - 21:41

giải hệ pt $\left\{\begin{matrix} \frac{y}{x+y}+\frac{2y^2}{x^2+y^2}+\frac{4y^4}{x^4+y^4}+\frac{8y^8}{x^8-y^8} =4 & & \\ x^2+x+y=34\end{matrix}\right.$


Chứng minh $\sum\frac{x^2}{y^2}+9xyz\geq 4(x+y+...

08-09-2020 - 20:48

Cho $x,y,z>0 ; xy+yz+zx=3xyz.$ Chứng minh rằng $\sum\frac{x^2}{y^2}+9xyz\geq 4(x+y+z)$

 

 

___________________________________________________________________________

 

@tthnew Đã sửa lại tiêu đề giúp bạn rồi nhé$,$ bạn nên chú ý tránh tái phạm lần sau.


Cho $-1\leq a,b,c\leq 2:a+b+c=2$.Tìm Max P$=a^2+b^2+c^2$

07-09-2020 - 22:11

Cho  $-1\leq a,b,c\leq 2 ; a+b+c=2$ , tìm Max $P= a^2 + b^2 + c^2$

P/s : dùng tạo tích nhé 


$\sum(a+b-c)^2\geq\sum(a^2+b^2-c^2)$

21-08-2020 - 16:05

Cho a,b,c là các số thực tùy ý .CMR : $\sum(a+b-c)^2\geq\sum(a^2+b^2-c^2)$


Kỹ thuật đổi biến m,n,p

20-08-2020 - 20:53

Có ai biết về kỹ thuật đổi biến m,n,p không thì giải thích hộ e qua cái vd này:

abc>0 thỏa mãn $\sum\frac{1}{a+2}=1$ thì e thấy trong sách biến đổi tương đương thành $\sum\frac{a}{a+2}=1$ rồi đặt m=a/a+2 ; n=b/b+2 ; p=c/c+2 mà không hiểu tại sao lại biến đổi tương đương được như thế