Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kien Bui Minh

Đăng ký: 30-06-2020
Offline Đăng nhập: 05-07-2020 - 09:46
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình: $2x+3 + \sqrt{4x^2+9x+2} = 2\sqrt{x+2} + \sqrt{4...

04-07-2020 - 15:40

Giải phương trình: $2x+3 + \sqrt{4x^2+9x+2} = 2\sqrt{x+2} + \sqrt{4x+1}$

 

@Spirit1234: Đã thêm Latex vào cho bạn.


Giải phương trình: $3x^2-x-3=(\sqrt{3x+2}-4)\sqrt{3x-2x^2}+(x-1)\sq...

30-06-2020 - 18:03

File gửi kèm  mt.bmp   27.72K   11 Số lần tải