Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Solution

Đăng ký: 26-12-2004
Offline Đăng nhập: 16-12-2005 - 17:00
-----

Chủ đề của tôi gửi

bất đẳng thức

13-08-2005 - 21:52

càng nhiều cách càng tốt, hộ em cái :P:

CMR với P(A)=a, P(B)=b>0 ta có:
P(A/B)>=(a+b-1)/b

một bđt tầm thường thế này liệu có ứng dụng sâu sắc ko ?! :D

Chứng minh tỉ lệ thức

18-06-2005 - 09:21

Gọi http://dientuvietnam...?5x^2-2x(p-a-2c)+(p-a)^2=0
(2) http://dientuvietnam...?5y^2-2y(p-c-2a)+(p-c)^2=0
với a,b,c là 3 cạnh của một tam giác, p là nửa chu vi!
Chứng minh:

Good luck!

Solution?

09-01-2005 - 22:23

Bài này khá khó:
Chứng minh rằng với số k bất kì và 3 số x,y,z thoả mãn x + y + z = 1 thì ta có bdt:

Chứng minh rằng

05-01-2005 - 23:05

Mọi người thử làm bài này xem:
Cho hai số thực không âm a,b thoả mãn [tex:7553ebec0c](a+B)^2= frac{a}{b}[/tex:7553ebec0c].
CMR: [tex:7553ebec0c](a-2)^2 ge 2b-1[/tex:7553ebec0c]

Try it!

05-01-2005 - 18:30

Cho hai số thực a,b thoả mãn:
[tex:e50b564ba0]a^2 ge b+2[/tex:e50b564ba0]
[tex:e50b564ba0]b^2 ge a+2[/tex:e50b564ba0]
[tex:e50b564ba0]a+b=1[/tex:e50b564ba0]
Chứng minh rằng: [tex:e50b564ba0]a^2b^2+5ab+4 ge a^3+b^3[/tex:e50b564ba0]$