Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ThIsMe

Đăng ký: 30-07-2020
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 23:06
*****

#741115 Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x,y)

Gửi bởi ThIsMe trong 21-11-2020 - 21:27

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x,y) thỏa mãn $x^4+2y^3+1=xy^3+y$.

2. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x,y) thỏa mãn $x^3+9x-18=2^y$.

3. Tìm tất cả các số nguyên dương x,y,z thỏa mãn $x^3=3^y.7^z+8$.

4. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (m,n) thỏa mãn $10^n-6^m=4n^2$

GIÚP MIK VỚI Ạ HUHU MAI NỘP RỒI!!!!
#740412 Chứng minh rằng $\frac{AX}{BY}=\frac{...

Gửi bởi ThIsMe trong 13-10-2020 - 21:55

1. Cho tam giác ABC. CMR tồn tại một điểm P nằm trong tam giác thỏa mãn $\widehat{PAC}=\widehat{PBA}=\widehat{PCB}$.

2. Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài. Từ A kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC tới (O) và cát tuyến ADE. CMR: BD.CE=CD.BE

3. Cho đường tròn (O) và (J) tiếp xúc trong với nhau tại T( (J) nằm trong (O)). A,B là 2 điểm bất kì trên (O). Từ A,B kẻ tiếp tuyến AX, BY tới (J). Chứng minh rằng $\frac{AX}{BY}=\frac{AT}{BT}$.
#740379 Chứng minh rằng $ab+bc+ca+\frac{1}{abc} \g...

Gửi bởi ThIsMe trong 12-10-2020 - 21:04

Cho $a,b,c>0$ thỏa mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng $ab+bc+ca+\frac{1}{abc} \geq abc+3$.
#740319 Tìm Min P

Gửi bởi ThIsMe trong 08-10-2020 - 20:35

$a,b,c>0; a+b+c=3$. Tìm Min: $P=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+\frac{1}{a^2+b^2+c^2}$
#740276 Chứng minh rằng $MN$ vuông góc với $KL$.

Gửi bởi ThIsMe trong 06-10-2020 - 22:16

1: 

Gọi E là trung điểm của BD.

Chứng minh tam giác PAD và PBC đồng dạng, từ đó suy ra $\frac{PK}{PL}=\frac{AD}{BC}=\frac{ME}{NE}\Rightarrow \Delta MEN\sim\Delta KPL$.

Đến đây dễ rồi.

 

 

Bài 2 tứ giác nội tiếp kết hợp so le trong.

Để mik nghĩ, có j hỏi sau, chiều mai phải nộp r
#740272 Chứng minh rằng $MN$ vuông góc với $KL$.

Gửi bởi ThIsMe trong 06-10-2020 - 19:55

$\boxed{1}$. Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$. $AC$ giao $BD$ tại $P$. Gọi $K,L$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $P$ trên $AD,BC$. $M,N$ lần lượt là trung điểm $AB,CD$. Chứng minh rằng $MN$ vuông góc với $KL$.

$\boxed{2}$. Cho tam giác $ABC$ nội tiếp $(O)$. $P$ là điểm bất kì trên cung $BC$. Gọi $X,Y$ lần lượt là hình chiếu của $P$ trên $BC,AC$. $PX$ cắt $(O)$ tại $K$. Chứng minh rằng $AK//XY$.

$\boxed{3}$. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp $(O)$. Tia $BA$ giao tia $CD$ tại $E$, tia $DA$ giao $CB$ tại $F$. $(EAD)$ cắt $(FAB)$ tại $M$. Chứng minh rằng $OM$ vuông góc với $EF$
#740235 Chứng minh rằng tam giác $MOB$ đồng dạng với tam giác $OND$

Gửi bởi ThIsMe trong 04-10-2020 - 19:08

Cho hình thoi $ABCD$ có góc $A$ nhọn, gọi $O$ là giao điểm của $2$ đường chéo. Kẻ $OH$ vuông góc với $AB$ tại $H$. Trên tia đối của $BC$ lấy $M$ ($M$ không trùng với $B$), trên tia đối của tia $DC$ lấy điểm $N$ sao đường thẳng $HM$ song song với đường thẳng $AN$. Chứng minh rằng tam giác $MOB$ đồng dạng với tam giác $OND$
#740215 Tính giá trị nhỏ nhất của n

Gửi bởi ThIsMe trong 03-10-2020 - 19:12

n=100?

n=50, với 50 số 2 
#740213 Tính giá trị nhỏ nhất của n

Gửi bởi ThIsMe trong 03-10-2020 - 19:02

n=100?

N nhỏ nhất ạ
#740198 Tính giá trị nhỏ nhất của n

Gửi bởi ThIsMe trong 03-10-2020 - 05:00

Tổng của n số nguyên dương không nhất thiết phân biệt là 100. Tổng của 7 số trong số chúng nhỏ hơn 15. Tính giá trị nhỏ nhất của n
#740174 Tính giá trị biểu thức E=$bx^2-ax+b$

Gửi bởi ThIsMe trong 02-10-2020 - 10:12

Cho $x= \frac{\sqrt{a+2b}+\sqrt{a-2b}}{\sqrt{a+2b}-\sqrt{a-2b}}$. Tính giá trị biểu thức E=$bx^2-ax+b$
#740105 Chứng minh rằng E,P,F thẳng hàng

Gửi bởi ThIsMe trong 29-09-2020 - 18:13

Bài 5 bạn để ý tứ giác nộị tiếp có tổng hai góc đối = 180  là xong , bài 7 thì trên mạng có nhiều cách cm đấy , bạn có thể tham khảo

Cảm ơn, để mik thử, có gì tối muộn mik nhắn lại cho nhé
#739935 Chứng minh rằng DE song song với BC.

Gửi bởi ThIsMe trong 22-09-2020 - 22:03

rồi sau đó bạn gọi giao 2 dường chéo đồng thòi là tđ CO và JK , để ý JK là trung trực CD  rồi bạn cm Jk //DO ( chú ý đường trung bình tam giác CDO ) 

OK, cảm ơn bạn
#739927 CMR: $41a^2+41b^2+18ab\geqslant 3-2\sqrt{2}$.

Gửi bởi ThIsMe trong 22-09-2020 - 21:04

Cho $a,b$ là các số thực dương thỏa mãn$9a^2+9b^2+82ab+10a+10b\geqslant 1$. CMR: $41a^2+41b^2+18ab\geqslant 3-2\sqrt{2}$.

Cần gấp nhé mọi người.
#739919 Chứng minh rằng DE song song với BC.

Gửi bởi ThIsMe trong 22-09-2020 - 19:13

Giúp mik mấy bài này với:

Untitled.png