Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ThIsMe

Đăng ký: 30-07-2020
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 23:06
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tìm vị trí của M để DE có độ dài lớn nhất.

Hôm qua, 18:30

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). M là điểm bất kì thuộc cung BC không chứa A. Gọi D, E theo thứ tự là các điểm đối xứng với M qua AB, AC. Tìm vị trí của M để DE có độ dài lớn nhất.

Giúp mik với ạ.


Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x,y)

21-11-2020 - 21:27

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x,y) thỏa mãn $x^4+2y^3+1=xy^3+y$.

2. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x,y) thỏa mãn $x^3+9x-18=2^y$.

3. Tìm tất cả các số nguyên dương x,y,z thỏa mãn $x^3=3^y.7^z+8$.

4. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (m,n) thỏa mãn $10^n-6^m=4n^2$

GIÚP MIK VỚI Ạ HUHU MAI NỘP RỒI!!!!


Chứng minh rằng $\frac{AX}{BY}=\frac{AT}...

13-10-2020 - 21:55

1. Cho tam giác ABC. CMR tồn tại một điểm P nằm trong tam giác thỏa mãn $\widehat{PAC}=\widehat{PBA}=\widehat{PCB}$.

2. Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài. Từ A kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC tới (O) và cát tuyến ADE. CMR: BD.CE=CD.BE

3. Cho đường tròn (O) và (J) tiếp xúc trong với nhau tại T( (J) nằm trong (O)). A,B là 2 điểm bất kì trên (O). Từ A,B kẻ tiếp tuyến AX, BY tới (J). Chứng minh rằng $\frac{AX}{BY}=\frac{AT}{BT}$.


Chứng minh rằng $ab+bc+ca+\frac{1}{abc} \geq abc+3...

12-10-2020 - 21:04

Cho $a,b,c>0$ thỏa mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng $ab+bc+ca+\frac{1}{abc} \geq abc+3$.


Tìm Min P

08-10-2020 - 20:35

$a,b,c>0; a+b+c=3$. Tìm Min: $P=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+\frac{1}{a^2+b^2+c^2}$