Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


quanjunior

Đăng ký: 04-08-2020
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 23:28
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải hệ phương trình

20-11-2020 - 20:13

$\left\{\begin{matrix} \frac{x^{2}-1}{y}+\frac{y^{2}-1}{x}=3\\ x^{2}-y^{2}+\frac{12}{x}=9 \end{matrix}\right.$


$(x+2016)^{2016}+(y+2017)^{2016}+(z+2018)^{2016}=201...

06-11-2020 - 11:00

Giải phương trình nghiệm nguyên $(x+2016)^{2016}+(y+2017)^{2016}+(z+2018)^{2016}=2017^{2016}+2018^{2017}$


$ \frac{xy+yz+zx}{\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}}=2\sqrt{2}...

30-10-2020 - 19:13

Giải hệ phương trình$\left\{\begin{matrix} x+y+z=6\\ \frac{xy+yz+zx}{\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}}=2\sqrt{2} \end{matrix}\right.$


Cho a,b,c thoả mãn abc+a+c=b: Max? $P=\frac{2}{a^{2}+1}-\frac{3}{b^{2}+1...

07-10-2020 - 15:00

Cho ba số thực dương a,b,c thoả mãn $abc+a+c=b$.

Tìm giá trị lớn nhất của $P=\frac{2}{a^{2}+1}-\frac{3}{b^{2}+1}+\frac{2}{c^{2}+1}$


Tìm tất cả cặp số nguyên dương $(x,y)$ sao cho $x+y^{2}+z^...

03-09-2020 - 13:50

Tìm tất cả cặp số nguyên dương $(x;y)$ thoả mãn: $x+y^{2}+z^{3}=xyz,$ trong đó $z$ là ước chung lớn nhất của $x,y.$