Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Mirai kuriyama

Đăng ký: 07-08-2020
Offline Đăng nhập: 16-10-2020 - 20:34
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cơ bản về BĐT

11-08-2020 - 20:23

Sẵn tiện, bạn giải hộ mk nha :))
Cmr khi viết dưới dạng số thập phân vô hạn, số $($$\frac{2}{225}$)^[100] có 2000 chữ số thập phân đâù tiên sau dấu phẩy bằng 0

Trong chủ đề: Cơ bản về BĐT

11-08-2020 - 20:20

1. Cộng từng vế hai BĐT cùng chiều , đc BĐT mới cùng chiều vs BĐT đã cho
2. Trừ từng vế hai bđt ngược chiều, đc bđt mới cùng chiều vs BĐT bị trừ
3. Tính chất đơn điệu của phép nhân:
a) Nhân hai vế của bđt vs cùng một số dương , đc bđt cùng chiều
b) Nhân hai vế của bđt vs cùng một số âm, đc bđt ngược chiều
4. Nhân từng vế hai bđt cùng chiều mà hai vế ko âm (a>b, c>d => ac > bd. Đk: a,b,c,d >= 0
5. Nâng lên lũy thừa bậc nguyên dương hai vế của bđt
6. So sánh hai lũy thừa cùng cơ số vs số mũ nguyên dương
7. Lấy nghịch đảo hai vế và đổi chiều bđt nếu hai vế cùng dấu
Sương sương nha bạn @[email protected]

Cám ơn nha

Trong chủ đề: Cmr: $A=7+...+7^{4k}\vdots 400$.

09-08-2020 - 19:51

Sẵn tiện chỉ mk bài này luôn nha $\ding{258}$
Cmr: Tổng lập phương 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 9