Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Mirai kuriyama

Đăng ký: 07-08-2020
Offline Đăng nhập: 16-10-2020 - 20:34
-----

#740141 Đề khảo sát HSG (1 đề )

Gửi bởi Mirai kuriyama trong 30-09-2020 - 20:30

received_1499194883605553.jpeg


#738919 MỘT SỐ TỪ VỰNG TIẾNG ANH LIÊN QUAN ĐẾN TOÁN

Gửi bởi Mirai kuriyama trong 26-08-2020 - 12:11

Digit: chữ số

Order, Arrange: Sắp xếp (theo thứ tự)

Descending: Giảm dần

Ascending: Tăng dần

Half: Một nửa

Double: Gấp đôi

Remainder: Số dư
Formula: Công thức

Expression: Biểu thức

Bracket: Dấu ngoặc

Word problem: Toán đố

Multiplication: Phép nhân

Division: phép chia

Addition : phép cộng
Subtraction: phép trừ


#738176 Cmr: $A=7+...+7^{4k}\vdots 400$.

Gửi bởi Mirai kuriyama trong 09-08-2020 - 18:50

Chứng minh A= 7+7²+7³+7⁴+...+(7)⁴ᵏ chia hết cho 400


#738106 Phân tích thành nhân tử

Gửi bởi Mirai kuriyama trong 08-08-2020 - 12:25

1) (x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15
2) a^3+4a^2-29a+24
3) x^4+6x^3+7x^2-6x+1
4) x^3+6x^2+11x+6


#738069 Đơn giản biểu thức: A=(2+1) (2²+1) (2⁴+1) (2⁸+1) (2¹⁶+1)(2³²+1).

Gửi bởi Mirai kuriyama trong 07-08-2020 - 11:39

Đơn giản biểu thức:
A=(2+1) (2²+1) (2⁴+1) (2⁸+1) (2¹⁶+1)(2³²+1)