Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Mr handsome ugly

Đăng ký: 11-08-2020
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:07
*****

Chủ đề của tôi gửi

Bài toán dự đoán trong trí tuệ nhân tạo

Hôm qua, 09:59

Trong tin học hay cụ thể hơn là trong trí tuệ nhân tạo ; bài toán "dự đoán"(prediction) luôn rất được quan tâm và hôm nay em có một vấn đề tương tự như vậy để mọi người cùng ngẫm nghĩ. Bài toán của em phát biểu như sau: cho n điểm trên một mặt phẳng ; hãy tìm ra phương pháp tổng quát để tìm ra đường thẳng sao cho tổng khoảng cách từ n điểm trên đến đường thẳng đó là nhỏ nhất. Bây giờ ta hãy cố định số lượng cũng như vị trí của n điểm đó lại ; kết hợp với phương pháp tọa độ trong hình học oxy ; ta được tổng khoảng cách của n điểm đến đường thẳng được viết dưới công thức như sau:$\frac{\left | ax_{1}+by_{1}+c \right |}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}}$ $+\frac{\left | ax_{2}+by_{2}+c \right |}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}}+...\frac{\left | ax_{n}+by_{n}+c \right |}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}}$  hay gọn hơn là $\sum \frac{\left | ax_{i}+by_{i}+c \right |}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}}$ với i=1;2;..;n và đường thẳng trên có dạng $ax+by+c=0$ còn  $(x_{i};y_{i})$ là tọa độ của điểm thứ i trong n điểm trên 

Như bậy bài toán trở thành tìm phương pháp tổng quát để tìm GTNN của $\sum \frac{\left | ax_{i}+by_{i}+c \right |}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}}$ với $x_{i};y_{i}$ đã được xác định 


Tìm các số n nguyên dương sao cho $x^{n}+4$ khả quy trên vành số ng...

14-01-2021 - 13:38

Tìm tất cả các số n nguyên dương sao cho $x^{n}+4$ khả quy trên vành số nguyên 

Tổng quát: tìm n nguyên dương cho $x^{n}+k^{2}$ khả quy trên vành số nguyên


Dự đoán: chứng minh với mọi đa thức P(x) có bậc là số nguyên dương; P(x)=0 vô nghiệm th...

12-01-2021 - 22:07

Dự đoán: chứng minh với mọi đa thức P(x) có bậc là số nguyên dương và P(x)=0 vô nghiệm trên tập số thực thì ta sẽ luôn suy ra được 1 trong  2 trường hợp:

  • P(x)>0 với mọi x là số thực 
  • P(x)<0 với mọi x là số thực 

Tìm tất cả các hàm f :$\mathbb{R}\rightarrow \mathbb...

04-01-2021 - 19:41

Tìm tất cả các hàm f :$\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $2f(x)=f(x^{2})$ với x là số thực 

Tổng quát hóa lên thành $nf(x)=f(x^{n})$


Liệu có tồn tại nhiều bộ số a;b sao cho $a^2+b^2=c$

02-01-2021 - 13:50

Cho a;b là số tự nhiên và c là số tự nhiên sao cho $a^{2}+b^{2}=c$. Liệu với mỗi số c cố định thì có tồn tại nhiều bộ số a;b cùng thỏa $a^{2}+b^{2}=c$ và c có đặc điểm như thế nào thì tồn tại nhiều bộ số a;b và c có tính chất gì thì chỉ tồn tại 1 bộ số a;b tự nhiên  duy nhất thỏa điều kiện trên