Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


konichiwa

Đăng ký: 24-08-2020
Offline Đăng nhập: 01-12-2020 - 21:26
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cực trị

28-11-2020 - 21:10

Cho $a,b,c \epsilon R+$ thỏa mãn $a^{3}+b^{3}+c^{3}-3abc=1$

Tìm min của $P=a^{2}+b^{2}+c^{2}$


$\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x-3}=\sqrt{2x^2-2}$

21-11-2020 - 21:49

Giải phương trình:

$\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x-3}=\sqrt{2x^2-2}$


Tìm min, max $A=\dfrac{x+4\sqrt[]{x}+1}{x+\sqrt[]{x}+1}$

21-11-2020 - 21:46

Tìm GTLN của biểu thức:

$A=\dfrac{x+4\sqrt[]{x}+1}{x+\sqrt[]{x}+1}$


$P=(a^{2}-ab+b^{2})(b^{2}-bc+c^{2})(c^...

12-09-2020 - 16:00

cho $\dpi{100} \fn_phv \large a,b,c \epsilon R$ thỏa mãn $\dpi{100} \fn_phv \large (a^{4}+b^{4})(b^{4}+c^{4})(c^{4}+a^{4})=8$

tìm min của biểu thức 

$P=(a^{2}-ab+b^{2})(b^{2}-bc+c^{2})(c^{2}-ca+a^{2})$


cho x là số thực thỏa mãn x^2-x là số nguyên khác 1 và x^3-2x cũng là số nguyên. CMR:...

31-08-2020 - 16:19

cho x là số thực thỏa mãn x^2-x là số nguyên khác 1 và  x^3-2x cũng là số nguyên. CMR: x là số nguyên