Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MINH2752006

Đăng ký: 01-09-2020
Offline Đăng nhập: 18-09-2020 - 18:40
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm min $Q=x^{4}+y^{4}+xy(x^{2}+y^{2})$

05-09-2020 - 22:23

bạn bị nhầm đề rồi


Trong chủ đề: $\sum_{n=1}^{2010} \frac{1}{\sqrt{n}} > 86$

05-09-2020 - 16:14

Ta có:

x(x2+x+1)=4y(y+1)x(x2+x+1)=4y(y+1)

x3+x2+x+1=4y2+4y+1⟺x3+x2+x+1=4y2+4y+1

(x2+1)(x+1)=(2y+1)2⟺(x2+1)(x+1)=(2y+1)2 (*)

Đặt (x2+1;x+1)=d(x2+1;x+1)=d

(x+1)(x1)(x2+1)d⟹(x+1)(x−1)−(x2+1)⋮d

2d⟹2⋮d

Dễ thầy VPVP của phương trình ()(∗) là số lẻ nên chỉ xảy ra trường hợp d=±1d=±1

x2+1=a2⟹x2+1=a2 và x+1=b2x+1=b2

Từ đây dễ dàng suy ra x=0x=0

y=0;y=1⟹y=0;y=−1

Thử lại ta thấy (x;y)=(0;0);(0;1)(x;y)=(0;0);(0;−1)

 

 


Trong chủ đề: So sánh $\frac{2008}{\sqrt{2009}}+\frac{2009}{\s...

03-09-2020 - 18:33

làm ntn vậy


Trong chủ đề: Tìm các nghiệm nguyên của phương trình $x^3-xy+2=x+y$

02-09-2020 - 17:58

chỗ đó thì hiểu rồi nhưng cái chỗ Rút y theo x


Trong chủ đề: Tìm các nghiệm nguyên của phương trình $x^3-xy+2=x+y$

02-09-2020 - 17:54

bạn có thể lm rõ hơn dc ko