Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MINH2752006

Đăng ký: 01-09-2020
Offline Đăng nhập: 18-09-2020 - 18:40
-----

#739549 Tính$P=\sum_{cyc}\sqrt{\frac{(a^2+6)(b^2+6)}{c^2+6}}$

Gửi bởi MINH2752006 trong 09-09-2020 - 18:57

tính giá trị của biểu thức

Hình gửi kèm

  • Capture.PNG#739356 Tìm min $Q=x^{4}+y^{4}+xy(x^{2}+y^{2})$

Gửi bởi MINH2752006 trong 03-09-2020 - 22:39

tìm giá trị nhỏ nhất

Hình gửi kèm

  • 123.PNG#739335 $\sum_{n=1}^{2010} \frac{1}{\sqrt{n}} > 86$

Gửi bởi MINH2752006 trong 03-09-2020 - 15:51

B= 1/(√1)+1/(√2)+1/(√3)+⋯+1/(√2010)  .Chứng minh rằng B>86

 
#739332 So sánh $\frac{2008}{\sqrt{2009}}+\frac{2009}{\sqrt{...

Gửi bởi MINH2752006 trong 03-09-2020 - 15:49

so sánh 2008/(√2009)+2009/(√2008)  và √2008+√2009
#739243 $B=(4x^5+4x^4-5x^3+2x-2)^2 +2021$

Gửi bởi MINH2752006 trong 01-09-2020 - 22:17

Cho B=(4x5+4x4-5x3+2x-2)2 +2021. Tính giá trị của B khi x=