Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ggggg

Đăng ký: 11-11-2020
Offline Đăng nhập: 21-11-2020 - 21:26
-----

Chủ đề của tôi gửi

Phần nguyên

21-11-2020 - 21:26

cho m, n là 2 số tự nhiên lẻ và nguyên tố cùng nhau. Cmr:

$[\frac{m}{n}]+[\frac{2m}{n}]+...+[\frac{(n-1)m}{n}]+[\frac{n}{m}]+[\frac{2n}{m}]+...+[\frac{(m-1)n}{m}]=\frac{(m-1)(n-1)}{2}$


Tích vecto với 1 số

19-11-2020 - 19:57

Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn $2\overrightarrow{MA}-(1+k)\overrightarrow{MB}-3k\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}$


Hệ phương trình

13-11-2020 - 21:33

giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} \sqrt{3+2x^2y-x^4y^2}+x^4(1-2x^2)=y^4 & & \\ 1+\sqrt{1+(x-y)^2}=x^3(x^3-x+2y^2)& & \end{matrix}\right.$


giải hpt

11-11-2020 - 23:07

Giải  hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} x^3+1=2(x^2-x+y) & & \\ y^3+1=2(y^2-y+x)& & \end{matrix}\right.$