Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


daiphong0703

Đăng ký: 22-12-2020
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 02:25
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh rằng $MA^2+MB^2+MC^2$ không là số chính phương.

Hôm qua, 18:42

Bạn có thể nói rõ ko ạ?

ĐL hàm cos. $\Delta ABC$ nhọn, BC=a,AC=b,AB=c thì $a^{2}=b^{2}+c^{2}-2bc.cosA$
c/m: Kẻ đcao BF, áp dụng Pythagoras vào $\Delta ABF và \Delta CBF$
$\Rightarrow a^{2}-c^{2}=b(CF-AF)$
Thay vào pt ban đầu sẽ ra điều hiển nhiên đúng (lớp 9 hc rồi nha)

 


Trong chủ đề: Bài toán con bướm trong đường tròn

Hôm qua, 16:47

Gọi {I;H}=$MN\cap PD,PO$
Dễ thấy OP vuông góc với MN $\Rightarrow$$ \Delta PIH\infty \Delta POD(g-g)$
$\Rightarrow$ $\frac{IP}{PH}=\frac{OP}{PD}\Leftrightarrow IP=\frac{R.PH}{PD}$ (1)
Kẻ đường kính PK theo hệ thức lượng sẽ có $PN^{2}=PH.PK=PH.2R=PD^{2}$  (2)
(1), (2) PD=2IP => dpcm


Trong chủ đề: cho đường tròn tâm O có dây cung BC khác đường kính cố định. A chuyển độn...

15-01-2021 - 18:16

cho đường tròn tâm O có dây cung BC khác đường kính cố định. A chuyển động trên cung lớn BC. M là trung điểm BC. Gọi D là giao điểm AM và cung nhỏ BC. N là giao điểm AB và CD. E là giao điểm 2 tiếp tuyến tại B và C. F là giao điểm thứ 2 của AE và (O). CM BFE = CDE

Cùng hướng vs bn Chinh Minh nhưng lm thử cách này xem gọn hơn không :)
Dễ c/m dc AOMF nội tiếp nên $\angle FOM=\angle MAF$ (1)
Mặt khác: BDCD nội tiếp => MD.MA=MB.MC=$MC^{2}=EM.MO$
=> AODE nội tiếp => $\angle DOM=\angle MAE$ (2)
Từ (1) và (2) => $\angle DOM=\angle FOM$
Từ AODE nội tiếp => $\angle DEO=\angle OAD=\angle ODA=\angle MEA$
Do đó $\Delta DEO=\Delta FEO(g-c-g)$
=> ED=EF
=> c/m dc $\Delta BED=\Delta CEF(c-g-c)$
=>...
 


Trong chủ đề: Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2x^6+y^2-2x^3y=320$

14-01-2021 - 22:05

1) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2x^6+y^2-2x^3y=320$

 

2) a) Giải phương trình nghiệm nguyên: $8x^2-3xy-5y=25$

 

    b) Tìm $n \in \mathbb{Z^{+}}$ thoả: $A=n.4^n+3^n \vdots 7$

 

3) Tìm $a,b,c \in \mathbb{Z^{+}}$ thoả: $\left\{\begin{matrix} a+b+c=91 & \\ b^2=ac & \end{matrix}\right.$

 

4) Tìm $x,y \in \mathbb{Z^{+}}$ thoả: $(x-2018)^2=y^4-6y^3+11y^2-6y$

 

5) Tìm $x,y \in \mathbb{Z}$ thoả: $(x-y)(2x+y+1)+9(y-1)=13$

 

6) Tìm $\overline{abcd}$ biết: $\overline{abcd}+\overline{abc}+\overline{ab}+2=4321$

1.
<=> $(y-x^{3})^{2}+x^{6}=320$
Vì $(y-x^{3})^{2}\geq 0$ nên $0\leq x^{6}\leq 320$
Đến đây bn tìm x r thay vào pt ban đầu giải y


Trong chủ đề: Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2x^6+y^2-2x^3y=320$

14-01-2021 - 21:17

1) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2x^6+y^2-2x^3y=320$

 

2) a) Giải phương trình nghiệm nguyên: $8x^2-3xy-5y=25$

 

    b) Tìm $n \in \mathbb{Z^{+}}$ thoả: $A=n.4^n+3^n \vdots 7$

 

3) Tìm $a,b,c \in \mathbb{Z^{+}}$ thoả: $\left\{\begin{matrix} a+b+c=91 & \\ b^2=ac & \end{matrix}\right.$

 

4) Tìm $x,y \in \mathbb{Z^{+}}$ thoả: $(x-2018)^2=y^4-6y^3+11y^2-6y$

 

5) Tìm $x,y \in \mathbb{Z}$ thoả: $(x-y)(2x+y+1)+9(y-1)=13$

 

6) Tìm $\overline{abcd}$ biết: $\overline{abcd}+\overline{abc}+\overline{ab}+2=4321$

4.
<=> $(x-2018)^{2}+1 = (y^{2}-3y+1)^{2}$
<=> $(y^{2}-3y+1)^{2}-(x-2018)^{2}=1$
bn khai triển r giải pt ước số thôi