Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


daiphong0703

Đăng ký: 22-12-2020
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 02:25
***--

Chủ đề của tôi gửi

Xác định vị trí điểm D để tích $r_{1}.r_{2}$ max

15-01-2021 - 22:29

Cho $\Delta ABC$ cân tại A. D là điểm chuyển động trên cạnh BC. Gọi  $r_{1}  và  r_{2}$ là bán kính đường tròn nội tiếp $\Delta ABD$ và $\Delta ACD$. Xác định vị trí điểm D để tích $r_{1}.r_{2}$ max


Giải $x^{3} - \sqrt[3]{6+\sqrt[3]{x+6}} =...

11-01-2021 - 19:55

Giải $x^{3} - \sqrt[3]{6+\sqrt[3]{x+6}} = 6$


Cho tam giác ABC vuông tại C, trung tuyến AE=m, BF=n. Gọi r là bán kính đường tròn nội...

10-01-2021 - 03:15

Cho $\Delta ABC(\angle C=90)$. Kẻ các trung tuyến $AE,BF$ và $AE=m, BF=n.$ Gọi $r$ là bán kính đường tròn nội tiếp $\Delta ABC.$ Tìm max $\frac{r^{2}}{m^{2}+n^{2}}$


Hinh 9

25-12-2020 - 17:49

Cho tam giác ABC có B=70o C=50o lấy điểm D trên AB sao cho DCB=30o Chứng minh: BD+DC=AC+AD


Hình học 9

22-12-2020 - 22:53

Cho tứ giác ABCD, đường tròn nội tiếp tam giác ABD và tam giác BDC tiếp xúc với BD tại P và Q, đường tròn nội tiếp tam giác ABC và tam giác ADC tiếp xúc với AC tại M và N. Chứng minh MN=PQ