Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tmt_k08

Đăng ký: 04-02-2007
Offline Đăng nhập: 12-02-2007 - 19:43
-----

Chủ đề của tôi gửi

Mặt phẳng

08-02-2007 - 11:06

Trong mặt phẳng cho trước $2n+1$ điểm sao cho không có $3$ điểm nào thẳng hàng và không $4$ điểm nào nằm trên cùng một đường tròn. Cm: ta có thể chọn ra $3$ trong số các điểm đã cho và vẽ đường tròn đi qua các điểm này sao cho có đúng $n$ điểm trong số $2n$ điểm còn lại nằm bên trong và $n$ điểm nằm bên ngoài đường tròn này.